XEM TUỔI LÀM NHÀ
Ngày sinh của chủ nhà:
năm khởi công:

KÊT QUẢ XEM TUỔI LÀM NHÀ

THÔNG TIN NGƯỜI CHỦ NHÀ:

Ngày sinh dương lịch: 24/08/2002
Tuổi âm lịch: 16/07/2002 (ngày Giáp tý tháng Mậu thân năm Nhâm ngọ)
Mệnh: Dương liễu mộc (Cây dương liễu)

NĂM KHỞI CÔNG: 2021 (Tân Sửu) - Bịch thượng thổ (Đất trên vách)

LUẬN GIẢI:
Năm 2021 (Tân Sửu), Gia chủ tuổi 20 (tuổi âm lịch) không phạm vào các yếu tố Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu nên Gia chủ có thể sửa chữa hay xây cất nhà mới Ngoài ra Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: - Năm 2023 (Quý Mão - Gia chủ tuổi 22)- Năm 2026 (Bính Ngọ - Gia chủ tuổi 25)

Trong năm 2021, có thể mượn những người có tuổi sau để tiến hành thi công:
- Tuổi 1954 (Giáp Ngọ)- Tuổi 1955 (Ất Mùi)- Tuổi 1963 (Quý Mão)- Tuổi 1964 (Giáp Thìn)- Tuổi 1970 (Canh Tuất)- Tuổi 1979 (Kỷ Mùi)- Tuổi 1982 (Nhâm Tuất)- Tuổi 1988 (Mậu Thìn)- Tuổi 1991 (Tân Mùi)

Quý vị có thể tham khảo thêm Bảng tính Kim Lâu, Hoàng ốc, Tam Tai cho năm 2021 ở cuối trang này.

CHI TIẾT:
Theo phong thủy thì việc làm nhà nên xem tuổi của chủ nhà với năm thi công để tránh vào 3 yếu tố: Kim Lâu, Hoàng ốc và Tam Tai. Để cho việc xây cất được thuân lợi, cuộc sống trong nhà được ôn hòa, tài lộc thịnh vượng sau này.

Tam Tai:
Gia chủ tuổi Nhâm Ngọ cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất, Năm dự kiến xây khởi công là 2021 (Tân Sửu), như vậy sẽ không phạm vào Tam tai.

Kim Lâu:
Năm 2021 (Tân Sửu) gia chủ 20 tuổi (theo tuổi âm lịch).
Dự kiến khởi công năm 2021 (Tân Sửu) Theo cách tính kim lâu, nếu tiến hành sẽ không phạm vào Kim lâu

Hoàng ốc:
Năm 2021 (Tân Sửu) gia chủ 20 tuổi (theo tuổi âm lịch).
Dự kiến khởi công năm 2021 (Tân Sửu) Theo cách tính hoàng ốc, nếu tiến hành sẽ không phạm vào Hoàng ốc

Bảng tính tam tai, kim lâu và hoàng ốc năm NĂM 2021

Năm sinh Tuổi âm Tam Tai Hoàng ốc Kim Lâu
1947 Đinh Hợi 75 tuổi
1948 Mậu Tý 74 tuổi
1949 Kỷ Sửu 73 tuổi
1950 Canh Dần 72 tuổi
1951 Tân Mão 71 tuổi
1952 Nhâm Thìn 70 tuổi
1953 Quý Tỵ 69 tuổi
1954 Giáp Ngọ 68 tuổi
1955 Ất Mùi 67 tuổi
1956 Bính Thân 66 tuổi
1957 Đinh Dậu 65 tuổi
1958 Mậu Tuất 64 tuổi
1959 Kỷ Hợi 63 tuổi
1960 Canh Tý 62 tuổi
1961 Tân Sửu 61 tuổi
1962 Nhâm Dần 60 tuổi
1963 Quý Mão 59 tuổi
1964 Giáp Thìn 58 tuổi
1965 Ất Tỵ 57 tuổi
1966 Bính Ngọ 56 tuổi
1967 Đinh Mùi 55 tuổi
1968 Mậu Thân 54 tuổi
1969 Kỷ Dậu 53 tuổi
1970 Canh Tuất 52 tuổi
1971 Tân Hợi 51 tuổi
1972 Nhâm Tý 50 tuổi
1973 Quý Sửu 49 tuổi
1974 Giáp Dần 48 tuổi
1975 Ất Mão 47 tuổi
1976 Bính Thìn 46 tuổi
1977 Đinh Tỵ 45 tuổi
1978 Mậu Ngọ 44 tuổi
1979 Kỷ Mùi 43 tuổi
1980 Canh Thân 42 tuổi
1981 Tân Dậu 41 tuổi
1982 Nhâm Tuất 40 tuổi
1983 Quý Hợi 39 tuổi
1984 Giáp Tý 38 tuổi
1985 Ất Sửu 37 tuổi
1986 Bính Dần 36 tuổi
1987 Đinh Mão 35 tuổi
1988 Mậu Thìn 34 tuổi
1989 Kỷ Tỵ 33 tuổi
1990 Canh Ngọ 32 tuổi
1991 Tân Mùi 31 tuổi
1992 Nhâm Thân 30 tuổi
1993 Quý Dậu 29 tuổi
1994 Giáp Tuất 28 tuổi
1995 Ất Hợi 27 tuổi
1996 Bính Tý 26 tuổi
1997 Đinh Sửu 25 tuổi
1998 Mậu Dần 24 tuổi
1999 Kỷ Mão 23 tuổi
2000 Canh Thìn 22 tuổi
2001 Tân Tỵ 21 tuổi
2002 Nhâm Ngọ 20 tuổi
2003 Quý Mùi 19 tuổi
2004 Giáp Thân 18 tuổi

Giải thích ý nghĩa Kim lâu, Hoàng ốc và Tam tai


Kim Lâu:
Nam: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ)
Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (Để tính tuổi làm nhà):
- Nếu dư 1 là phạm Kim Lâu thân (gây hại cho người chủ)
- Nếu dư 3 là phạm Kim Lâu thê (gây hại cho vợ người chủ)
- Nếu dư 6 là phạm Kim Lâu tử (gây hại cho con người chủ)
- Nếu dư 8 là phạm Kim Lâu súc (gây hại cho vât nuôi trong nhà).

Nữ: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ)
Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (tính tuổi lấy chồng).
Tóm lại: Các tuổi Kim Lâu cần tránh:
12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.


Tam Tai:
- Người chủ nhà tuổi Thân - Tí - Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần - Mão - Thìn
- Người chủ nhà tuổi Dần - Ngọ - Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân - Dâu - Tuất
- Người chủ nhà tuổi Tỵ - Dâu - Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi - Tí - Sửu
- Người chủ nhà tuổi Hợi - Mão - Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ - Ngọ - Mùi.

Hoàng ốc:
Các tuổi Hoàng ốc cần nên tránh:
12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

Hoàng ốc: Hoang ốc là nhà hoang. Nhiều người cho rằng hạn Hoang ốc không phải lớn nên vẫn có thể tiến hành xây cất, sửa chữa.