XEM TUỔI LÀM NHÀ
Hãy nhập tuổi gia chủ:
năm khởi công:

Bảng tính tam tai, kim lâu và hoàng ốc năm NĂM 2019

Năm sinh Tuổi âm Tam Tai Hoàng ốc Kim Lâu
1945 Ất Dậu 75 tuổi
1946 Bính Tuất 74 tuổi
1947 Đinh Hợi 73 tuổi
1948 Mậu Tý 72 tuổi
1949 Kỷ Sửu 71 tuổi
1950 Canh Dần 70 tuổi
1951 Tân Mão 69 tuổi
1952 Nhâm Thìn 68 tuổi
1953 Quý Tỵ 67 tuổi
1954 Giáp Ngọ 66 tuổi
1955 Ất Mùi 65 tuổi
1956 Bính Thân 64 tuổi
1957 Đinh Dậu 63 tuổi
1958 Mậu Tuất 62 tuổi
1959 Kỷ Hợi 61 tuổi
1960 Canh Tý 60 tuổi
1961 Tân Sửu 59 tuổi
1962 Nhâm Dần 58 tuổi
1963 Quý Mão 57 tuổi
1964 Giáp Thìn 56 tuổi
1965 Ất Tỵ 55 tuổi
1966 Bính Ngọ 54 tuổi
1967 Đinh Mùi 53 tuổi
1968 Mậu Thân 52 tuổi
1969 Kỷ Dậu 51 tuổi
1970 Canh Tuất 50 tuổi
1971 Tân Hợi 49 tuổi
1972 Nhâm Tý 48 tuổi
1973 Quý Sửu 47 tuổi
1974 Giáp Dần 46 tuổi
1975 Ất Mão 45 tuổi
1976 Bính Thìn 44 tuổi
1977 Đinh Tỵ 43 tuổi
1978 Mậu Ngọ 42 tuổi
1979 Kỷ Mùi 41 tuổi
1980 Canh Thân 40 tuổi
1981 Tân Dậu 39 tuổi
1982 Nhâm Tuất 38 tuổi
1983 Quý Hợi 37 tuổi
1984 Giáp Tý 36 tuổi
1985 Ất Sửu 35 tuổi
1986 Bính Dần 34 tuổi
1987 Đinh Mão 33 tuổi
1988 Mậu Thìn 32 tuổi
1989 Kỷ Tỵ 31 tuổi
1990 Canh Ngọ 30 tuổi
1991 Tân Mùi 29 tuổi
1992 Nhâm Thân 28 tuổi
1993 Quý Dậu 27 tuổi
1994 Giáp Tuất 26 tuổi
1995 Ất Hợi 25 tuổi
1996 Bính Tý 24 tuổi
1997 Đinh Sửu 23 tuổi
1998 Mậu Dần 22 tuổi
1999 Kỷ Mão 21 tuổi
2000 Canh Thìn 20 tuổi
2001 Tân Tỵ 19 tuổi
2002 Nhâm Ngọ 18 tuổi


Giải thích ý nghĩa Kim lâu, Hoàng ốc và Tam tai


Kim Lâu:
Nam: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ)
Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (Để tính tuổi xây nhà):
- Nếu dư 1 là phạm Kim Lâu thân (gây hại cho người chủ)
- Nếu dư 3 là phạm Kim Lâu thê (gây hại cho vợ người chủ)
- Nếu dư 6 là phạm Kim Lâu tử (gây hại cho con người chủ)
- Nếu dư 8 là phạm Kim Lâu súc (gây hại cho vât nuôi trong nhà).

Nữ: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ)
Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (tính tuổi lấy chồng).
Tóm lại: Các tuổi Kim Lâu cần tránh:
12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.


Tam Tai:
- Người chủ nhà tuổi Thân - Tí - Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần - Mão - Thìn
- Người chủ nhà tuổi Dần - Ngọ - Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân - Dâu - Tuất
- Người chủ nhà tuổi Tỵ - Dâu - Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi - Tí - Sửu
- Người chủ nhà tuổi Hợi - Mão - Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ - Ngọ - Mùi.

Hoàng ốc:
Các tuổi Hoàng ốc cần nên tránh:
12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

Hoàng ốc: Hoang ốc là nhà hoang. Nhiều người cho rằng hạn Hoang ốc không phải lớn nên vẫn có thể tiến hành xây cất, sửa chữa.