XEM TUỔI LÀM NHÀ
Hãy nhập tuổi gia chủ:
năm khởi công:

Bảng tính tam tai, kim lâu và hoàng ốc năm NĂM 2016

Năm sinh Tuổi âm Tam Tai Hoàng ốc Kim Lâu
1942 Nhâm Ngọ 75 tuổi
1943 Quý Mùi 74 tuổi
1944 Giáp Thân 73 tuổi
1945 Ất Dậu 72 tuổi
1946 Bính Tuất 71 tuổi
1947 Đinh Hợi 70 tuổi
1948 Mậu Tý 69 tuổi
1949 Kỷ Sửu 68 tuổi
1950 Canh Dần 67 tuổi
1951 Tân Mão 66 tuổi
1952 Nhâm Thìn 65 tuổi
1953 Quý Tỵ 64 tuổi
1954 Giáp Ngọ 63 tuổi
1955 Ất Mùi 62 tuổi
1956 Bính Thân 61 tuổi
1957 Đinh Dậu 60 tuổi
1958 Mậu Tuất 59 tuổi
1959 Kỷ Hợi 58 tuổi
1960 Canh Tý 57 tuổi
1961 Tân Sửu 56 tuổi
1962 Nhâm Dần 55 tuổi
1963 Quý Mão 54 tuổi
1964 Giáp Thìn 53 tuổi
1965 Ất Tỵ 52 tuổi
1966 Bính Ngọ 51 tuổi
1967 Đinh Mùi 50 tuổi
1968 Mậu Thân 49 tuổi
1969 Kỷ Dậu 48 tuổi
1970 Canh Tuất 47 tuổi
1971 Tân Hợi 46 tuổi
1972 Nhâm Tý 45 tuổi
1973 Quý Sửu 44 tuổi
1974 Giáp Dần 43 tuổi
1975 Ất Mão 42 tuổi
1976 Bính Thìn 41 tuổi
1977 Đinh Tỵ 40 tuổi
1978 Mậu Ngọ 39 tuổi
1979 Kỷ Mùi 38 tuổi
1980 Canh Thân 37 tuổi
1981 Tân Dậu 36 tuổi
1982 Nhâm Tuất 35 tuổi
1983 Quý Hợi 34 tuổi
1984 Giáp Tý 33 tuổi
1985 Ất Sửu 32 tuổi
1986 Bính Dần 31 tuổi
1987 Đinh Mão 30 tuổi
1988 Mậu Thìn 29 tuổi
1989 Kỷ Tỵ 28 tuổi
1990 Canh Ngọ 27 tuổi
1991 Tân Mùi 26 tuổi
1992 Nhâm Thân 25 tuổi
1993 Quý Dậu 24 tuổi
1994 Giáp Tuất 23 tuổi
1995 Ất Hợi 22 tuổi
1996 Bính Tý 21 tuổi
1997 Đinh Sửu 20 tuổi
1998 Mậu Dần 19 tuổi
1999 Kỷ Mão 18 tuổi


Giải thích ý nghĩa Kim lâu, Hoàng ốc và Tam tai


Kim Lâu:
Nam: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ)
Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (Để tính tuổi xây nhà):
- Nếu dư 1 là phạm Kim Lâu thân (gây hại cho người chủ)
- Nếu dư 3 là phạm Kim Lâu thê (gây hại cho vợ người chủ)
- Nếu dư 6 là phạm Kim Lâu tử (gây hại cho con người chủ)
- Nếu dư 8 là phạm Kim Lâu súc (gây hại cho vât nuôi trong nhà).

Nữ: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ)
Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (tính tuổi lấy chồng).
Tóm lại: Các tuổi Kim Lâu cần tránh:
12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.


Tam Tai:
- Người chủ nhà tuổi Thân - Tí - Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần - Mão - Thìn
- Người chủ nhà tuổi Dần - Ngọ - Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân - Dâu - Tuất
- Người chủ nhà tuổi Tỵ - Dâu - Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi - Tí - Sửu
- Người chủ nhà tuổi Hợi - Mão - Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ - Ngọ - Mùi.

Hoàng ốc:
Các tuổi Hoàng ốc cần nên tránh:
12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

Hoàng ốc: Hoang ốc là nhà hoang. Nhiều người cho rằng hạn Hoang ốc không phải lớn nên vẫn có thể tiến hành xây cất, sửa chữa.